Tin tức -Sự kiện

Tổ chức bảo vệ 27 đề tài khoa học của sinh viên khóa 2015, năm học 2017-2018

Ngày đăng: 08/06/2018 -20:33:40 PM

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một hoạt động nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, năng lực vận dụng tri thức lý luận vào việc tìm hiểu những vấn đề của thực tiễn giáo dục cũng như nghiên cứu, tìm tòi những biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ. Hoạt động này được Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang quan tâm duy trì tổ chức thường xuyên đối với sinh viên cuối khóa các chuyên ngành đào tạo của Trường.
Ngày 07 tháng 6 năm 2018, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu 27 đề tài khoa học của sinh viên khóa 2015, trình độ cao đẳng, chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Âm nhạc, năm học 2017-2018. 
Thành viên các hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những kết quả bước đầu của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời đóng góp ý kiến giúp các em có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng phiếu điều tra, xử lý phân tích số liệu, đề xuất biện pháp cải tiến thực trạng bám sát cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như viết báo cáo tóm tắt, bảo vệ kết quả nghiên cứu,... Kết quả 27 đề tài khoa học của sinh viên đều được hội đồng nhất trí nghiệm thu ./.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bảo vệ đề tài khoa học của sinh viên
sptwnt
Lãnh đạo Trường cùng SV cuối khóa làm đề tài KH
sptwnt
Sinh viên bảo vệ đề tài KH trước hội đồng nghiệm thu
sptwnt
Sinh viên trả lời câu hỏi của hội đồng nghiệm thu đề tài

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại