Biểu mẫu Khoa học công nghệ

Tên biểu mẫu 
Tải về 
Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên
Mẫu thuyết minh đề tài khoa học của SV năm học 2020-2021 (bản mới)
Quy định báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Mẫu đề nghị nghiệm thu đề tài/ SKKN cấp Khoa
Mẫu Kế hoạch dạy học
Mẫu báo cáo triển khai đề tài KH của CBCCVC
Mẫu đơn xin gia hạn đề tài NCKH (dành cho CBCCVC)
Mẫu giấy xác nhận v.v chỉnh sửa SP đề tài
Mẫu thuyết minh đề tài (dành cho CBCCVC)
Mẫu thuyết minh SKKN
Page 1 of 2 (14 items)Prev[1]2Next