Văn bản quy định về Hợp tác quốc tế


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
75/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamChính phủ01/07/2020 taive
51/2019/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamQuốc hội06/12/2019 taive
86/2018/NĐ-CPNghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.Chính phủ06/06/2018 taive
07/VBHN-BCANghị định Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt NamBộ công an31/12/2015 taive
47/2014/QH13Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Quốc hội16/06/2014 taive
76/2010/QĐ-TTgQuyết định Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt NamChính phủ30/11/2010 taive
12-CPQuy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.Chính phủ01/12/1992 taive