Nhân sự

   
ntbt
 

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ (chức danh): Trưởng phòng, Giảng viên chính

Email: nbthuy@sptwnt.edu.vn, bichthuy.gdmn@gmail.com

 

 
nvhao
 

Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính

Email: nvhao.an@sptwnt.edu.vn

 

 
pnt
 

Phan Năm Thúy

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: phannamthuy.qlkh@sptwnt.edu.vn

 

 
bthp
 

Bùi Thị Hoài Phương

Chức vụ (Chức danh): Chuyên viên

Email: phuongbui000@gmail.com