Đoàn vào

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN VÀO (GIAI ĐOẠN 2011-2018)

TT
Tên trường, tổ chức
/quốc gia
Danh sách
Số thành viên
Thời gian
làm việc
1         
ĐH Keimyung - Hàn Quốc
GS Rhee Jeong Seon
01
1/9/2010 – 31/1/2011
2         
Lào
Cao Đẳng Đồng Khăm Xạng
 
 
22-25/9/2010
3         
ĐH Keimyung - Hàn Quốc
GS. Yu Yeon Oak
01
18/12/2010-21/12/2010
4         
ĐH Keimyung - Hàn Quốc
GS. Lee Jin Hee
01
03/01 – 04/01/2012
5         
ĐH Keimyung - Hàn Quốc
GS Rhee Jeong Seon
01
1/8/2014-30/1/2015
6         
ĐH Keimyung - Hàn Quốc
TS Yu Yeon Oak
01
13-14/11/2015
7         
Cao đẳng Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) – Đan Mạch
René M. Larsen
01
12/5/2016
8         
Cao Đẳng Đại học Zealand (UCZ) – Đan Mạch
Hélène Taylor Kelly
 
01
24/6/2016
9         
Đoàn Dự án CLEMA (phát triển giáo dục đào tạo Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật) 
Jesper Stage Petersen
Maria Bensen
Christian Sung Dan Pedersen
Christian Chistrup Kjeldsen
Kalevi Paldanius
Minna Kaija-Kortelainen
Geert Van Hove
Elisabeth De Schauwer
08
5/12-9/12/2016
10     
Cao đẳng Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) – Đan Mạch
Jesper Jensen
Vady Nguyen (thông dịch viên)
02
12/01 – 13/01/2017
11     
Đan Mạch
Bodil Pristed
01
14/02 – 18/02/2017
12     
Cao đẳng Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) – Đan Mạch
Lene Augusta Jørgensen (Hiệu trưởng) và 1 đồng nghiệp
02
16/02/2017
13     
Cao đẳng Đại học Zealand (UCZ) – Đan Mạch
Hélène Taylor Kelly
Lise Sander Olesen
02
10/03/2017
14     
Cao đẳng Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) – Đan Mạch
Lis Leluer
Jesper Munksgaard
và 5 SV Đan Mạch
1. Christinna Liza Nielsen
2. Gurid Poula Djurhuus
3. Hanne Sofie Larsen
4. Line Nøhr
5. Karen Ravn Birkkjær Mortensen
07
03/5 – 11/5/2017
15     
Nga
1. Irina Nicolaievna Galasyuk
2. Tatiana Valerevna Shinina
3. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình (Thông dịch viên)
03
03/12 -04/12/2017
16     
ĐH Oulu – Phần Lan
Ông Kari Kumpulainen
Bà Anna-Leena
02
15/01/2018
17     
Đoàn Dự án CLEMA
 
Ông Jesper Stage Petersen
01
22/3/2018