Văn bản

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

- Số văn bản: 19/VBHN-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyển sinh


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại