Văn bản

Quyết định về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

- Số văn bản: 1130/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyển sinh


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại