Văn bản

Quyết định xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành GDMN trình độ cao đẳng năm 2023

- Số văn bản: 2082/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tuyển sinh


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại