Văn bản

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển KHGD đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

- Số văn bản: 757/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại