Hệ thống thông tin khoa học

Chuyên đề Khoa học

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2011-2018
 
STT
Tên chuyên đề
Thời gian
Báo cáo viên
       1           
Chương trình giáo dục Montessori
03/01 – 04/01/2012
GS. Lee Jin Hee - Trường ĐH Keimyung, Hàn Quốc
       2           
Phương pháp dạy học Ký xướng âm
20/12/2013
PGS.TS Nguyễn Trọng Ánh – Học viện Âm nhạc Quốc qua Việt Nam
       3           
Bồi dưỡng năng lực hoạt động NCKH cho cán bộ giảng viên
14/01/2014
TS. Lê Thanh Oai - Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục
       4           
Sử dụng bảng kiểm phát triển và PEP3 đánh giá sự phát triển của trẻ
26/4 - 29/4/2014
 
ThS. Trần Phương Dung, Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường CĐSPTƯ Hồ Chí Minh
       5           
Sử dụng test Raven đánh giá sự phát triển trí tuệ của trẻ
4/8 - 7/8/2014
 
PGS.TS Trần Thị Tú Anh - Trường ĐHSP Huế
       6           
Giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông
01/12/2014
Nhạc sỹ Hoàng Long – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
       7           
Tập huấn sử dụng phần mềm SPSS
06/7 – 09/7/2015
ThS. Nguyễn Tích Lăng – giám đốc Trung tâm ĐBCL Trường ĐH Thăng Long, Cán bộ Viện khoa học giáo dục Việt Nam
       8           
Tiếp cận năng lực trong dạy học
17/9/2015
ThS. Nguyễn Tuyết Lan,
ThS. Lê Thị Hiền
– Trường CĐSPTƯ Nha Trang
       9           
Phương pháp đánh giá sự phát triển khả năng sáng tạo của trẻ mầm non
13/11 – 14/11/2015
GS. Yu Yeon Oak - Trường ĐH Keimyung, Hàn Quốc
     10         
Hoạt động vui chơi và dinh dưỡng cho trẻ mầm non
14/02 – 18/02/2017
Bà Morten Bodil Pristed – Chuyên gia Đan Mạch
     11         
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
31/3 – 01/4/2017
PGS.TS Lê Phạm Hoài Hương – ĐH Ngoại ngữ Huế
     12         
Giáo dục trẻ mầm non thế kỷ 21
03/12 – 04/12/2017
Chuyên gia Nga:
1. Irina Nicolaievna Galasyuk
2. Tatiana Valerevna Shinina
     13         
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
09/01 – 11/01/2018
ThS. Lê Thị Thu Liễu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TPHCM