Hệ thống thông tin khoa học

Chuyên đề Khoa học

Chuyên đề từ năm 2012 - 2021
STT
Tên chuyên đề
Thời gian
Báo cáo viên
 
       1           
Chương trình giáo dục Montessori
03/01 – 04/01/2012
GS. Lee Jin Hee - Trường ĐH Keimyung, Hàn Quốc
       2           
Phương pháp dạy học Ký xướng âm
20/12/2013
PGS.TS Nguyễn Trọng Ánh – Học viện Âm nhạc Quốc qua Việt Nam
       3           
Bồi dưỡng năng lực hoạt động NCKH cho cán bộ giảng viên
14/01/2014
TS. Lê Thanh Oai - Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục
       4           
Sử dụng bảng kiểm phát triển và PEP3 đánh giá sự phát triển của trẻ
26/4 - 29/4/2014
ThS. Trần Phương Dung, Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường CĐSPTƯ Hồ Chí Minh
       5           
Sử dụng test Raven đánh giá sự phát triển trí tuệ của trẻ
4/8 - 7/8/2014
PGS.TS Trần Thị Tú Anh - Trường ĐHSP Huế
       6           
Giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông
01/12/2014
Nhạc sỹ Hoàng Long – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
       7           
Tập huấn sử dụng phần mềm SPSS
06/7 – 09/7/2015
ThS. Nguyễn Tích Lăng – giám đốc Trung tâm ĐBCL Trường ĐH Thăng Long, Cán bộ Viện khoa học giáo dục Việt Nam
       8           
Tiếp cận năng lực trong dạy học
17/9/2015
ThS. Nguyễn Tuyết Lan,
ThS. Lê Thị Hiền
– Trường CĐSPTƯ Nha Trang
       9           
Phương pháp đánh giá sự phát triển khả năng sáng tạo của trẻ mầm non
13/11 – 14/11/2015
GS. Yu Yeon Oak - Trường ĐH Keimyung, Hàn Quốc
     10         
Hoạt động vui chơi và dinh dưỡng cho trẻ mầm non
14/02 – 18/02/2017
Bà Morten Bodil Pristed – Chuyên gia Đan Mạch
     11         
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
31/3 – 01/4/2017
PGS.TS Lê Phạm Hoài Hương – ĐH Ngoại ngữ Huế
     12         
Giáo dục trẻ mầm non thế kỷ 21
03/12 – 04/12/2017
Chuyên gia Nga:
1. Irina Nicolaievna Galasyuk
2. Tatiana Valerevna Shinina
     13         
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
09/01 – 11/01/2018
ThS. Lê Thị Thu Liễu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TPHCM
      14
Lịch sử phát triển Giáo dục Mầm non
10/10/2018
TS. Trương Thị Xuân Huệ - Trường CĐSPTW, TP.HCM
      15
Phát triển chương trình Giáo dục Mầm non
11/10/2018
TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng – Trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM
    16
Tập huấn rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo
23/02 – 24/02/2019
PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng Ban ĐBCL giáo dục, ĐH Đà Nẵng
    17
Giáo dục trẻ mầm non tự lực, hợp tác theo phương pháp giáo dục ShoPro, Nhật Bản
27/9/2019
Các chuyên gia GDMN của Công ty ShoPro, Nhật Bản
    18
Stem trong giáo dục mầm non. Mindfulness trong trường học
7-9/1/2021
ThS. Lê Thị Thu Huyền