Hệ thống thông tin khoa học

Đề tài khoa học

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VÀ CẤP CƠ SỞ TỪ 2010 - 2018
 1. Đề tài/dự án cấp Bộ
 
TT
Họ tên GV
Tên đề tài/ dự án
 
Mã số
1
Nguyễn văn Hảo
Tìm hiểu dân ca của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa
 
 B2009-34-09
2
Nguyễn Viết Tuân
Áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo tín chỉ ở trường CĐSPTƯ- NT
 
B2009-34-10
3
Đỗ Văn Sĩ
Thiết kế bài giảng môn phương pháp giảng dạy mỹ thuật dạng website nhằm tăng cường khả năng tự nghiên cứu của sinh viên- khoa Mỹ thuật trường CĐSPTW- NT
B2010-34-11
4
Nguyễn Văn Danh
Khảo sát chiều cao, cân nặng và tình trạng và tình trạng suy dinh dưỡng, béo phì của trẻ 3-5 tuổi ở Khánh Hòa
 
 
B2010- 34-12
5
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nghiên cứu công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ cuat trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi
 
B2011-34-13
6
Trường CĐSPTƯ- NT
Dự án “ Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt”
 
7
Nguyễn Thị Bích Thủy
xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập các học phần phương pháp chuyên ngành- chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
GD-49
8
Lê Thị Minh Xuân
Nghiên cứu phát triển các phương tiện hỗ trợ dạy học thanh nhạc cho SV chuyên ngành sư phạm âm nhạc”đã được Bộ phê duyệt danh mục đề tài và đang chờ phê duyệt thuyết minh đề cương
GD-60
 
2. Đề tài cấp cơ sở/SKKN
 
TT
Họ tên cán bộ/giảng viên
Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm
Thời gian đăng ký
   1           
Ngô Kim Oanh –
Phạm Quang Thuận
Xây dựng Website Công đoàn Trường CĐSP TWNT
Năm 2011
   2           
Ngô Đăng Hiệp
Nghiên cứu kỹ thuật kỹ thuật vẽ tranh lụa
Năm 2011
   3           
Nguyễn Hữu Hạnh
Xây dựng chương trình phần mềm quản lý thiết bị
Năm 2011
   4           
Nguyễn Đức Thúy
Xây dựng website hỗ trợ quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trường CĐSPTƯ Nha Trang
Năm 2011
   5           
Phạm Văn Liệu
Phương pháp thảo luận theo hướng tăng cường tính tự chủ của sinh viên
Năm 2011
   6           
Hoàng Xuân Ngũ
Tổng kết kinh nghiệm 5 năm công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường
Năm 2011
   7           
Ngô Đăng Hiệp
Kỹ thuật tạo hình trang trí chất liệu tổng hợp
Năm 2012
   8           
Lê Thị Minh Xuân
Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học thanh nhạc ngành sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng
Năm 2012
   9           
Trần Thị Bé Tình
SKKN: Thanh toán kinh phí thưc tập cho cơ sở thục tập sư phạm trên ứng dụng các hàm tiện ích của chương trình Excel
Năm 2012
10         
Nguyễn Xuân Ánh
Chương trình kế toán tổng hợp trường CĐSPTƯ – Nha Trang
Năm 2013
11         
Hoàng Xuân Ngũ
Thực trạng trang bị, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại trường CĐSPTƯ – NT
Năm 2013
12         
Phạm Văn Liệu
Các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn “Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin” trong đào tạo tín chỉ
Năm 2013
13         
Nguyễn Văn Chí
Tìm hiểu mức độ thích ứng xã hội của trẻ tự kỷ tại trung tâm phát triển giáo dục đặc biệt trường CĐSPTƯ – NT
Năm 2013
14         
Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần hình thức và thể loại âm nhạc 1 trong chương trình đào tạo cao đẳng sư phạm âm nhạc
Năm 2013
15         
Vũ Thị Thúy –
Nguyễn Thị Hương Giang
Kỹ năng giao tiếp của trẻ khó khăn ngôn ngữ tại Nha Trang – Khánh Hòa
Năm 2013
16         
Lê Thị Hoài Thanh
Thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật
Năm 2013
 
17         
Vũ Duy Chinh
Ứng dụng bộ công cụ Montesori trong dạy học phát triển giác quan cho trẻ chậm trí tuệ 3-6 tuổi tại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục đặc biệt
Năm 2014
18         
Chế Long Mỹ -
Tăng Long Phước
Xây dựng bài tập rèn luyện kỹ thuật ngón phục vụ dạy học học phần nhạc cụ 1 chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm Âm nhạc
Năm 2014
19         
Ngô Đăng Hiệp
Kỹ thuật tạo hình tranh sơn dầu
Năm 2014
20         
Nguyễn Kim Hằng
Kỹ thuật tạo hình tranh khắc gỗ
Năm 2014
21         
Đỗ Văn Sỹ
Kỹ thuật tạo hình tranh màu nước
Năm 2014
22         
Võ Lê Hào
SKKN cấp khoa: Nâng cao hiệu quả gửi và nhận bài làm tự học của Sv bằng chức năng bằng File Request của Dropbox
Năm 2016
23         
Phạm Quang Thuận
SKKN cấp Trường: Cải tiến xây dựng Website Trường CĐSP TWNT thân thiện với người sử dụng
Năm 2016
24         
Đỗ Ánh Dương
SKKN: Xây dựng phần mềm quản lý văn bản đi- đến Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang
Năm 2017
25         
Võ Thị Khánh Linh
Xây dựng chương trình làm quen với tiếng anh cho trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi
Năm 2017
26         
Phạm Quang Thuận –
Võ Lê Hào
SKKN: Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng Thực hành tin học 3 bằng phần mềm NetOp School
Năm 2017
27         
Ngô Đăng Hiệp
Nghiên cứu thiết kế một số đồ chơi phát triển cảm giác cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi
Năm 2017
28         
Chế Long Mỹ
Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng soạn phần đệm cho ca khúc phục vụ dạy học học phần đệm đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng
Năm 2017
29         
Lê Thị Minh Xuân
Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần Thanh nhạc 2 phần luyện kỹ thuật hát, chương trình đào tạo sư phạm âm nhạc trình độ cao đẳng Trường CĐSP TWNT
Năm 2017
30         
Nguyễn Đức Thới
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học học phần tâm lý học trẻ em 2 của SV CĐSP MN- Trường CĐSP TWNT
Năm 2017
31         
Lý Thị Huyền Nhung
SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường MNTH
Năm 2017
32         
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Xây dựng khung phân loại tài liệu quản lý hành chính trường giai đoạn 2011-2016
 
Năm 2017