Hệ thống thông tin khoa học

Đề tài khoa học

TT

Họ tên cán bộ/giảng viên

Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

Thời gian đăng ký

1

Ngô Kim Oanh –

Phạm Quang Thuận

Xây dựng Website Công đoàn Trường CĐSP TWNT

Năm 2011

2

Ngô Đăng Hiệp

Nghiên cứu kỹ thuật kỹ thuật vẽ tranh lụa

Năm 2011

3

Nguyễn Hữu Hạnh

Xây dựng chương trình phần mềm quản lý thiết bị

Năm 2011

4

Nguyễn Đức Thúy

Xây dựng website hỗ trợ quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trường CĐSPTƯ Nha Trang

Năm 2011

5

Phạm Văn Liệu

Phương pháp thảo luận theo hướng tăng cường tính tự chủ của sinh viên

Năm 2011

6

Hoàng Xuân Ngũ

Tổng kết kinh nghiệm 5 năm công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường

Năm 2011

7

Ngô Đăng Hiệp

Kỹ thuật tạo hình trang trí chất liệu tổng hợp

Năm 2012

8

Lê Thị Minh Xuân

Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học thanh nhạc ngành sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng

Năm 2012

9

Trần Thị Bé Tình

SKKN: Thanh toán kinh phí thưc tập cho cơ sở thục tập sư phạm trên ứng dụng các hàm tiện ích của chương trình Excel

Năm 2012

10

Nguyễn Xuân Ánh

Chương trình kế toán tổng hợp trường CĐSPTƯ – Nha Trang

Năm 2013

11

Hoàng Xuân Ngũ

Thực trạng trang bị, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại trường CĐSPTƯ – NT

Năm 2013

12

Phạm Văn Liệu

Các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn “Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin” trong đào tạo tín chỉ

Năm 2013

13

Nguyễn Văn Chí

Tìm hiểu mức độ thích ứng xã hội của trẻ tự kỷ tại trung tâm phát triển giáo dục đặc biệt trường CĐSPTƯ – NT

Năm 2013

14

Nguyễn Văn Hảo

Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần hình thức và thể loại âm nhạc 1 trong chương trình đào tạo cao đẳng sư phạm âm nhạc

Năm 2013

15

Vũ Thị Thúy –

Nguyễn Thị Hương Giang

Kỹ năng giao tiếp của trẻ khó khăn ngôn ngữ tại Nha Trang – Khánh Hòa

Năm 2013

16

Lê Thị Hoài Thanh

Thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật

Năm 2013

17

Vũ Duy Chinh

Ứng dụng bộ công cụ Montesori trong dạy học phát triển giác quan cho trẻ chậm trí tuệ 3-6 tuổi tại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục đặc biệt

Năm 2014

18

Chế Long Mỹ -

Tăng Long Phước

Xây dựng bài tập rèn luyện kỹ thuật ngón phục vụ dạy học học phần nhạc cụ 1 chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm Âm nhạc

Năm 2014

19

Ngô Đăng Hiệp

Kỹ thuật tạo hình tranh sơn dầu

Năm 2014

20

Nguyễn Kim Hằng

Kỹ thuật tạo hình tranh khắc gỗ

Năm 2014

21

Đỗ Văn Sỹ

Kỹ thuật tạo hình tranh màu nước

Năm 2014

22

Võ Lê Hào

SKKN cấp khoa: Nâng cao hiệu quả gửi và nhận bài làm tự học của Sv bằng chức năng bằng File Request của Dropbox

Năm 2016

23

Phạm Quang Thuận

SKKN cấp Trường: Cải tiến xây dựng Website Trường CĐSP TWNT thân thiện với người sử dụng

Năm 2016

24

Đỗ Ánh Dương

SKKN: Xây dựng phần mềm quản lý văn bản đi- đến Trường CĐSP Trung Ương Nha Trang

Năm 2017

25

Võ Thị Khánh Linh

Xây dựng chương trình làm quen với tiếng anh cho trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi

Năm 2017

26

Phạm Quang Thuận –

Võ Lê Hào

SKKN: Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng Thực hành tin học 3 bằng phần mềm NetOp School

Năm 2017

27

Ngô Đăng Hiệp

Nghiên cứu thiết kế một số đồ chơi phát triển cảm giác cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi

Năm 2017

28

Chế Long Mỹ

Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng soạn phần đệm cho ca khúc phục vụ dạy học học phần đệm đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng

Năm 2017

29

Lê Thị Minh Xuân

Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần Thanh nhạc 2 phần luyện kỹ thuật hát, chương trình đào tạo sư phạm âm nhạc trình độ cao đẳng Trường CĐSP TWNT

Năm 2017

30

Nguyễn Đức Thới

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học học phần tâm lý học trẻ em 2 của SV CĐSP MN- Trường CĐSP TWNT

Năm 2017

31

Lý Thị Huyền Nhung

SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường MNTH

Năm 2017

32

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Xây dựng khung phân loại tài liệu quản lý hành chính trường giai đoạn 2011-2016

 

Năm 2017

33

Lâm Ngọc Bình

Xác định phong cách học tập của sinh viên năm 1 khóa 2016 chuyên ngành Giáo dục Mầm non thông qua việc sử dụng trắc nghiệm VAK

Năm 2018

34

Lê Thị Hiền

Thực trạng kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục tuần theo chủ đề của sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non khoa 2015, trình độ cao đẳng, trường CĐSP Trung ương – Nha Trang trong học phần xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Năm 2018

35

Nguyễn Văn Chí

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2018

36

Chế Long Mỹ

Thiết kế câu hỏi và bài tập thực hành hỗ trợ dạy học học phần Nhạc cơ sở chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng

Năm 2018

37

Đinh Thị Thu Hằng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non, khóa 2017 của giáo viên chủ nhiệm trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2018

38

Phí Thị Thu Huyền

Một số biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động học tập học phần Tâm lý học đại cương theo hình thức đào tạo tín chỉ của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non khóa 2018, trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2018

39

Nguyễn Thị Ái

Thiết kế tư liệu hỗ trợ dạy học học phần Hát dân ca trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Năm 2019

40

Lê Thị Thu Thủy

Thiết kế hệ thống bài tập học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 1, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc , trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2019

41

Phan Thị Thịnh

Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng ký âm học phần Ký xướng âm 1 cho sinh viên cao đẳng Sư phạm âm nhạc

Năm 2019

42

Phạm Thị Vân Anh

Thực trạng kỹ năng thực hành học phần Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với Toán cho trẻ mầm non của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2019

43

Vũ Thi Hương

Sử dụng Portfolio để rèn luyện kỹ năng viết cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh trường CĐSP Trưng ương – Nha Trang

Năm 2019

44

Nguyễn Văn Hảo, Tăng Long Phước

Thiết kế một số chương trình học phần nhạc cụ tự chọn, chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng trường CĐSP Trung ương – Nha Trng đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc

Năm 2019

45

Võ Thị Khánh Linh

Thiết kế bài giảng e- learning phục vụ hoạt động dạy học học phần Ngữ âm- Âm vị học 1 cho sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng anh trường CĐSP Trung ương – Nha Trng

Năm 2019

46

Võ Văn Quân

Nâng cao hiệu quả tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong tổ chức hoạt động tự học thông qua lớp học trực tuyến

Năm 2019

47

Hoàng Minh Hải

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ sinh viên hát trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2019

48

Nguyễn Trung Triều, Đỗ Văn Sỹ

Xây dựng quy tắc ứng xử của sinh viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

49

Nguyễn Đức Thới, Nguyễn Văn Danh

Sưu tầm, biên soạn tình huống sư phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 1-3 tuổi tại trường MN

Năm 2020

50

Võ Thị Khánh Linh

Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học học phần tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính quy tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

51

Vũ Văn Hưởng, Phạm Thị Vân Anh

Sưu tầm, biên soạn tình huống sư phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 3-6 tuổi tại trường MN

Năm 2020

52

Nguyễn Viết Tuân

Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp của giảng viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

53

Đoàn Thị Thu Hiền

Biên soạn một số bài tập rèn luyện kỹ năng nghe nói cho sinh viên trong học tập học phần kỹ năng Nghe – Nói 2, chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng, trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

54

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Biên soạn một số bài tập rèn luyện kỹ năng nghe nói cho sinh viên trong học tập học phần kỹ năng Nghe – Nói 1, chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng, trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

55

Lê Thị Thu Thủy

Thiết kế bài tập phục vụ dạy học học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 2, chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, chuyên ngành sư phạm âm nhạc, trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

56

Chế Long Mỹ, Hoàng Minh Hải

Thiết kế video clip và Audio hỗ trợ dạy học học phần Nhạc cụ Organ 1, chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2020

57

Nguyễn Văn Danh

Thực trạng khó khăn tâm lý trong hoạt động hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng khóa 2019 chuyên ngành giáo dục mầm non

Năm 2020

58

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Sưu tầm, biên soạn hình ảnh, video clip phục vụ dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm 2020

59

Phạm Quang Thuận

Ứng dụng google form và nhóm kín Facebook trong khảo sát tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Năm 2020

60

Võ Lê Hào

SKKN: Ứng dụng CNTT trong hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Năm 2020

61

Nguyễn Hồng Tín

Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2021

62

Lê Thị Thu Thủy

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Lý thuyết Âm nhạc cho sinh viên mầm non trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2021

63

Chế Long Mỹ+ Tăng Long Phước+ Hoàng Minh Hải

Thiết kế chương trình học phần Nhạc cụ tự chọn chương trình đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, trường Cao đẳng Sư phạm TW – Nha Trang

Năm 2021

64

Phạm Quang Thuận

Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động KHCN tại trường CĐSP Trung ương- Nha Trang

Năm 2021

65

Nguyễn Đức Thới

Thực trạng tính tích cực học tập học phần Tâm lý – Giáo dục học đại cương của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2021

66

Nguyễn Hồng Tín, Trần Công Huân

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục sinh viên thông qua mô hình sinh viên tự quản tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

Năm 2021

67

Đặng Quang Lộc

Thiết kế phần mềm bốc thăm đề thi trực tuyến

Năm 2021

68

Lê Thị Minh Xuân, Đinh Thị Thu Hằng

Giải pháp triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang giai đoạn 2018-2023

Năm 2022

69

Đỗ Văn Sỹ

Biên soạn: “Sổ tay sinh viên Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

Năm 2022

70

Nguyễn Văn Chí

Thực trạng can thiệp giáo dục hành vi tăng động giảm chú ý cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Năm 2022

71

Thái Văn Tài, Lê Văn Dũng

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ kỹ năng trẻ của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang

Năm 2022

72

Võ Thị Khánh Linh, Đoàn Thị Thùy Linh

Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng trường CĐSP Trung ương- Nha Trang

Năm 2023