Hệ thống thông tin khoa học

Tài liệu, giáo trình

DANH MỤC TÀI LIỆU BIÊN SOẠN (GIAI ĐOẠN 2011-2022)
TT
Họ tên giảng viên
Đơn vị
Tên tài liệu
Năm thực hiện
Tài liệu lưu hành nội bộ (26 TL)
1         
Phạm Thị Vân Anh
Khoa GDMN
Phương pháp giáo dục thể chất
2011
2         
Võ Thị Khánh Linh
Khoa Đại cương
English for Special Education
2011
3         
Lê Thị Hoài Thanh
 
Khoa Đại cương
English for fine – art – Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật
2011
4         
Trần Thị Minh Phương
Khoa GDMN
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft office PowerPoint
2012
5         
Nguyễn Thị Hương Giang – Vũ Thị Thúy
Khoa GDMN
Giáo dục hòa nhập
2012
6         
Phạm Quang Thuận
Khoa Đại cương
Tin học Văn phòng
2012
7         
Đỗ Viết Cường
Khoa Đại cương
Tài liệu học tập môn Đá cầu
2012
8         
Đặng Xuân Lợi,
Võ Lê Hào,
Phạm Quang Thuận
Khoa Đại cương
Tin học cơ bản
2013
9         
Nguyễn Văn Danh
Khoa GDMN
Giải phẫu học thể dục thể thao
2013
10     
Nguyễn Đức Thới
Khoa Đại cương
Tâm lý học trẻ em hệ trung cấp
2013
11     
Lê Thị Hồng
Khoa GDMN
Phòng bệnh đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
2013
12     
Lê Thị Hồng
Khoa GDMN
Sư phát triển thể chất trẻ em
2013
13     
Nguyễn Văn Danh
- Lê Thị Hồng
Khoa GDMN
Vệ sinh – Dinh dưỡng trẻ em
2017
14     
Nguyễn Văn Hảo
Khoa Nghệ thuật
Hình thức và thể loại âm nhạc
2017
15     
Lê Thị Kim Phượng
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen tác phẩm văn học
2017
16     
Phạm Quỳnh Hương
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
2017
17     
Nguyễn Hoàng Mai Thy - Lê Thị Hoài Thanh
Khoa Đại cương
English phonetics
2017
18     
Đoàn Thị Thùy Linh
Khoa Đại cương
Hệ thống lý thuyết và bài tập HP Ngữ pháp tiếng Anh 1
2017
19     
Phí Thị Thu Huyền
- Vũ Thị Thúy
Khoa GDMN
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
2017
20     
Phạm Thị Vân Anh
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với Toán
2017
21     
Lê Thị Hoài Thanh
Khoa Đại cương
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh THCS
2017
22     
Nông Xuân Thi
Khoa GDMN
Múa dân gian các dân tộc VN
2020
23     
Nguyễn Viết Tuân
Khoa GDMN
Phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học giáo dục
2020
24     
Đoàn Thị Thùy Linh
Khoa GDPT
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ A2
2020
25     
Vũ Thị Hương
Khoa GDPT
Bài tập rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ A2
2020
26     
Đoàn Thị Thu Hiền – Nguyễn Hoàng Mai Thy
Khoa GDPT
Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2
2020
Tài liệu lưu hành toàn quốc (10 TL)
1         
Nguyễn Văn Hảo
Khoa Nghệ thuật
Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa
2011
NXB Âm nhạc
2         
Lê Thị Minh Xuân
Phòng ĐBCL
Ứng dụng một số vấn đề trong cuốn “Phương pháp sư phạm Thanh nhạc” của PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên vào giảng dạy thanh nhạc ở trường cao đẳng
2011
NXB Âm nhạc
3         
Lê Thị Minh Xuân
Phòng ĐBCL
Lời thì thầm trong đêm (tuyển tập 50 bài dân ca nổi tiếng thế giới)
2012
NXB Âm nhạc
4         
Nguyễn Văn Hảo
Khoa Nghệ thuật
Văn hóa dân gian Khánh Hòa
2014
NXB Chính trị quốc gia
5         
Chế Long Mỹ
Khoa Nghệ thuật
Giáo trình âm nhạc
2016
NXB Đà Nẵng
6         
Lê Thị Minh Xuân
Phòng ĐBCL
Nơi ấy (Tập ca khúc)
2019
NXB Văn hóa Dân tộc
7         
Lê Thị Minh Xuân, Tăng Long Phước (Đồng chủ biên), Võ Lê Hào, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Ái
Phòng ĐBCL
Anh trong trái tim em (Tuyển tập 20 bài dân ca nước ngoài và Việt Nam có phần đệm piano dùng cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc)
2019
NXB Văn hóa Dân tộc
8         
Lê Thị Minh Xuân
Phòng ĐBCL
Bài luyện thanh (Dùng cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc)
2019
NXB Sân khấu
 
9         
Đinh Thị Thu Hằng
(chủ biên),
Phạm Quỳnh Hương
Phòng ĐBCL
Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non
2020
NXB Lao động và xã hội
10     
Nguyễn Văn Hảo
(chủ biên)
Phòng
QLKH&HTQT
Bộ sách: SGK Âm nhạc 6; SGV Âm nhạc 6; SBT Âm nhạc 6
2021
NXB Giáo dục VN