Hệ thống thông tin khoa học

Tài liệu, giáo trình

 DANH MỤC TÀI LIỆU BIÊN SOẠN (GIAI ĐOẠN 2011-2017)

TT
Họ tên giảng viên
Đơn vị
Tên tài liệu
Năm thực hiện
Tài liệu lưu hành nội bộ (23 TL)
         1           
Phạm Thị Vân Anh
Khoa GDMN
Phương pháp giáo dục thể chất
2011
    2           
Võ Thị Khánh Linh
Khoa
Đại cương
English for Special Education
2011
    3           
Lê Thị Hoài Thanh
 
Khoa
Đại cương
English for fine – art – Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật
2011
    4           
Trần Thị Minh Phương
Khoa GDMN
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft office PowerPoint
2012
    5           
Nguyễn Thị Hương Giang – Vũ Thị Thúy
Khoa GDMN
Giáo dục hòa nhập
2012
    6           
Phạm Quang Thuận
Khoa
Đại cương
Tin học Văn phòng
2012
    7           
Đỗ Viết Cường
Khoa
Đại cương
Tài liệu học tập môn Đá cầu
2012
    8           
Đặng Xuân Lợi,
Võ Lê Hào.
Phạm Quang Thuận
Khoa
Đại cương
Tin học cơ bản
2013
    9           
Nguyễn Văn Danh
Khoa GDMN
Giải phẫu học thể dục thể thao
2013
 10         
Nguyễn Đức Thới
Khoa
Đại cương
Tâm lý học trẻ em hệ trung cấp
2013
 11         
Lê Thị Hồng
Khoa GDMN
Phòng bệnh đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
2013
 12         
Lê Thị Hồng
Khoa GDMN
Sư phát triển thể chất trẻ em
2013
 13         
Nguyễn Thị Hoàng Hà
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
2017
 14         
Lê Thị Kim Phượng
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen tác phẩm văn học
2017
 15         
Phạm Quỳnh Hương
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
2017
 16         
Phí Thị Thu Huyền
Khoa GDMN
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
2017
 17         
Phùng Thị Long
Khoa GDMN
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN
2017
 18         
Nguyễn Văn Hảo
Khoa
Nghệ thuật
Hình thức và thể loại âm nhạc
2017
 19         
Lê Thị Hoài Thanh
Khoa
Đại cương
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh THCS
2017
 20         
Nguyễn Văn Danh
Khoa GDMN
Vệ sinh – Dinh dưỡng trẻ em
2017
 21         
Phạm Thị Vân Anh
Khoa GDMN
PP cho trẻ MN làm quen với các biểu tượng ban đầu về Toán
2017
 22         
Đoàn Thị Thùy Linh
Khoa
Đại cương
Biên soạn hệ thống lý thuyết và bài tập ngữ pháp tiếng Anh HP1- chuyên ngành SPTA 
2017
 23         
Nguyễn Hoàng Mai Thy
Khoa
Đại cương
English phonetics and phonology
2017
Tài liệu lưu hành trong toàn quốc (05 TL)
 24        13
Lê Thị Minh Xuân
Khoa
Âm nhạc
Ứng dụng một số vấn đề trong cuốn “Phương pháp sư phạm Thanh nhạc” của PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên vào giảng dạy thanh nhạc ở trường cao đẳng
2011
NXB Âm nhạc
 
 25        14
Lê Thị Minh Xuân
Khoa
Âm nhạc
Lời thì thầm trong đêm (tuyển tập 50 bài dân ca nổi tiếng thế giới)
2012
NXB Âm nhạc
 26        15
Nguyễn Văn Hảo
Khoa
Âm nhạc
Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa
2011
NXB Âm nhạc
 27        16
Nguyễn Văn Hảo
Khoa
Âm nhạc
Văn hóa dân gian Khánh Hòa
2014
NXB Chính trị quốc gia
 28        17
Chế Long Mỹ
Khoa
Âm nhạc
Giáo trình âm nhạc
2016
NXB Đà Nẵng