Hệ thống thông tin khoa học

Tài liệu, giáo trình

DANH MỤC TÀI LIỆU BIÊN SOẠN (GIAI ĐOẠN 2011-2023)

 

TT

Họ tên giảng viên

Đơn vị

Tên tài liệu

Năm thực hiện

Tài liệu lưu hành nội bộ (32 TL)

1         

Phạm Thị Vân Anh

Khoa GDMN

Phương pháp giáo dục thể chất

2011

2         

Võ Thị Khánh Linh

Khoa Đại cương

English for Special Education

2011

3         

Lê Thị Hoài Thanh

 

Khoa Đại cương

English for fine – art – Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật

2011

4         

Trần Thị Minh Phương

Khoa GDMN

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft office PowerPoint

2012

5         

Nguyễn Thị Hương Giang – Vũ Thị Thúy

Khoa GDMN

Giáo dục hòa nhập

2012

6         

Phạm Quang Thuận

Khoa Đại cương

Tin học Văn phòng

2012

7         

Đỗ Viết Cường

Khoa Đại cương

Tài liệu học tập môn Đá cầu

2012

8         

Đặng Xuân Lợi,

Võ Lê Hào,

Phạm Quang Thuận

Khoa Đại cương

Tin học cơ bản

2013

9         

Nguyễn Văn Danh

Khoa GDMN

Giải phẫu học thể dục thể thao

2013

10     

Nguyễn Đức Thới

Khoa Đại cương

Tâm lý học trẻ em hệ trung cấp

2013

11     

Lê Thị Hồng

Khoa GDMN

Phòng bệnh đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

2013

12     

Lê Thị Hồng

Khoa GDMN

Sư phát triển thể chất trẻ em

2013

13     

Nguyễn Văn Danh

- Lê Thị Hồng

Khoa GDMN

Vệ sinh – Dinh dưỡng trẻ em

2017

14     

Nguyễn Văn Hảo

Khoa Nghệ thuật

Hình thức và thể loại âm nhạc

2017

15     

Lê Thị Kim Phượng

Khoa GDMN

Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen tác phẩm văn học

2017

16     

Phạm Quỳnh Hương

Khoa GDMN

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

2017

17     

Nguyễn Hoàng Mai Thy - Lê Thị Hoài Thanh

Khoa Đại cương

English phonetics

2017

18     

Đoàn Thị Thùy Linh

Khoa Đại cương

Hệ thống lý thuyết và bài tập HP Ngữ pháp tiếng Anh 1

2017

19     

Phí Thị Thu Huyền

- Vũ Thị Thúy

Khoa GDMN

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

2017

20     

Phạm Thị Vân Anh

Khoa GDMN

Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với Toán

2017

21     

Lê Thị Hoài Thanh

Khoa Đại cương

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh THCS

2017

22     

Nông Xuân Thi

Khoa GDMN

Múa dân gian các dân tộc VN

2020

23     

Nguyễn Viết Tuân

Khoa GDMN

Phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học giáo dục

2020

24     

Đoàn Thị Thùy Linh

Khoa GDPT

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ A2

2020

25     

Vũ Thị Hương

Khoa GDPT

Bài tập rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ A2

2020

26     

Đoàn Thị Thu Hiền – Nguyễn Hoàng Mai Thy

Khoa GDPT

Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

2020

27     

Lê Thị Hoài Thanh

Khoa GDPT

Bài tập rèn luyện kỹ năng viết hiểu tiếng Anh trình độ A2

2020

28     

Phạm Thị Vân Anh

Khoa GDMN

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non

2020

29     

Vũ Thị Thúy,

Vũ Duy Chinh,

Trần Thị Bảo Trân

Khoa GDMN

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc học mầm non

2020

30     

Phùng Thị Long

Khoa GDMN

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

2020

31     

Lê Thị Thu Thủy

Phòng CTSV

Âm nhạc cơ bản

2021

32     

Nguyễn Viết Tuân

Khoa GDMN

Quản lý GDMN

2021

Tài liệu lưu hành toàn quốc (16 TL)

1         

Nguyễn Văn Hảo

Khoa Nghệ thuật

Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa

2011

NXB Âm nhạc

2         

Lê Thị Minh Xuân

Phòng ĐBCL

Ứng dụng một số vấn đề trong cuốn “Phương pháp sư phạm Thanh nhạc” của PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên vào giảng dạy thanh nhạc ở trường cao đẳng

2011

NXB Âm nhạc

3         

Lê Thị Minh Xuân

Phòng ĐBCL

Lời thì thầm trong đêm (tuyển tập 50 bài dân ca nổi tiếng thế giới)

2012

NXB Âm nhạc

4         

Nguyễn Văn Hảo

Khoa Nghệ thuật

Văn hóa dân gian Khánh Hòa

2014

NXB Chính trị quốc gia

5         

Chế Long Mỹ

Khoa Nghệ thuật

Giáo trình âm nhạc

2016

NXB Đà Nẵng

6         

Lê Thị Minh Xuân

Phòng ĐBCL

Nơi ấy (Tập ca khúc) – Sách chuyên khảo

2019

NXB Văn hóa Dân tộc

7         

Lê Thị Minh Xuân, Tăng Long Phước (Đồng chủ biên), Võ Lê Hào, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Ái

Phòng ĐBCL

Anh trong trái tim em (Tuyển tập 20 bài dân ca nước ngoài và Việt Nam có phần đệm piano dùng cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc) – Sách chuyên khảo

2019

NXB Văn hóa Dân tộc

8         

Lê Thị Minh Xuân

Phòng ĐBCL

Bài luyện thanh (Dùng cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc) – Sách chuyên khảo

2019

NXB Sân khấu

9         

Vũ Duy Chinh

Khoa GDMN

Giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học (Một số lý luận và thực tiễn) – Sách chuyên khảo

2019

NXB đại học quốc gia Hà Nội

10     

Đinh Thị Thu Hằng

(chủ biên),

Phạm Quỳnh Hương

Phòng ĐBCL

Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non – Sách chuyên khảo

2020

NXB Lao động và xã hội

11     

Nguyễn Văn Hảo

(chủ biên)

Phòng

QLKH&HTQT

Bộ sách: SGK Âm nhạc 6; SGV Âm nhạc 6; SBT Âm nhạc 6

2021

NXB Giáo dục VN

12     

Nguyễn Văn Hảo

(chủ biên)

Phòng

QLKH&HTQT

Bộ sách: SGK Âm nhạc 7; SGV Âm nhạc 7; SBT Âm nhạc 7

2022

NXB Giáo dục VN

13     

Trần Công Huân

(chủ biên),

Lê Văn Dũng,

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Khoa GDMN

Những vấn đề cơ bản của Triết học trong nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin

2022

NXB Nghệ An

14     

Thái Văn Tài (chủ biên),

Vũ Văn Hưởng

Khoa GDMN

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

2022

NXB Nghệ An

15     

Phạm Quang Thuận (chủ biên)

Trung tâm

TT-TV

Đánh giá sự phát triển thể chất trẻ em với phần mềm WHO ANTHRO

2022

NXB Nghệ An

16     

Nguyễn Văn Hảo

(chủ biên)

Phòng

QLĐT, KH&HTQT

- Bộ sách: SGK Âm nhạc 8; SGV Âm nhạc 8; SBT Âm nhạc 8;

- SGK Âm nhạc 11

2023

NXB Giáo dục VN