Tin tức -Sự kiện

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017

Ngày đăng: 26/05/2017 -23:33:00 PM

Với mục đích rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, giúp các em có khả năng làm việc sáng tạo và học tập suốt đời, trong nhiều năm qua, Trường CĐSPTƯNT đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học nói chung, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nói riêng.
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Nhà trường đã tổ chức cho 17 sinh viên cuối khóa chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Âm nhạc bảo vệ đề tài khoa học. Các đề tài nghiên cứu của sinh viên đều gắn liền với chuyên ngành đào tạo và hoạt động nghề nghiệp tương lai. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên không chỉ  được tích lũy thêm tri thức lý luận và thực tiễn, có cơ hội vận dụng tri thức lý luận vào việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề của thực tiễn giáo dục, mà còn được rèn luyện năng lực tư duy độc lập, năng lực trình bày, lập luận vấn đề, tính kiên trì, tính mục đích trong hoạt động.
Thành viên các hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả bước đầu của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời đóng góp ý kiến giúp các em có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động này. Kết quả 17 sinh viên đều bảo vệ thành công đề tài, trong đó có 03 đề tài đạt loại giỏi, 14 đề tài đạt loại khá.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bảo vệ đề tài khoa học của sinh viên
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại