Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 về xây dựng quy tắc ứng xử của sinh viên

Ngày đăng: 30/06/2020 -15:19:59 PM

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng quy tắc ứng xử của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang” do tác giả Nguyễn Trung Triều (Phòng Tổ chức cán bộ) làm chủ nhiệm, Đỗ Văn Sỹ (Phòng Công tác sinh viên) là thành viên nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của đề tài đối với công tác giáo dục sinh viên trong Nhà trường; những cố gắng của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy tắc ứng xử của sinh viên. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả mà nhóm tác giả đã đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài./.
Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài 
 sptwnt 
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trung Triều báo cáo kết quả nghiên cứu
sptwnt 
Cô Lê Thị Hiền - UV phản biện đọc nhận xét
sptwnt 
Thầy Trần Công Huân  - UV phản biện đọc nhận xét
 sptwnt
Thầy Nông Xuân Thi – UV nhận xét
Ảnh: Phan Năm Thúy

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại