Tin tức -Sự kiện

Họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Ngày đăng: 10/05/2021 -10:47:04 AM

Chiều ngày 6/5/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp năm 2022. 
Đăng ký thực hiện cấp Bộ có đề tài KHCN của nhóm tác giả do Thầy Nguyễn Văn Hảo làm chủ nhiệm. Cấp cơ sở có các đề tài của các tác giả: Đỗ Văn Sỹ (Phòng Công tác sinh viên); Lê Thị Minh Xuân và Đinh Thị Thu Hằng (Phòng Bảo đảm chất lượng), Nguyễn Văn Chí (Phòng Bảo đảm chất lượng); Võ Văn Quân (Khoa Giáo dục Mầm non), Thái Văn Tài (Phòng Tổ chức cán bộ). Về đăng ký biên soạn tài liệu có các tác giả: Nguyễn Đức Thới (Khoa Giáo dục Mầm non), Nguyễn Viết Tuân (Khoa Giáo dục Mầm non), Lê Thị Thu Thủy (Khoa Giáo dục Phổ thông), Chế Long Mỹ (Khoa Giáo dục Phổ thông). Khoa Giáo dục Mầm non đăng ký tổ chức Hội thảo “Giáo dục về giới cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi -  Thực trạng và giải pháp”. 
Tại buổi họp, trên cơ sở ý nghĩa thực tiễn cũng như hướng nghiên cứu và dự kiến các sản phẩm đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của các đề tài/tài liệu, các thành viên hội đồng đã trao đổi, góp ý, tư vấn và đề xuất hướng chỉnh sửa cụ thể về mục tiêu, cấu trúc nội dung cũng như thể thức trình bày cho từng thuyết minh đề tài/tài liệu nhằm đảm bảo tính thiết thực, tính khoa học, đồng thời đảm bảo đề tài có khả thi. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, tư vấn của thành viên hội đồng, các tác giả sẽ hoàn thiện các bản thuyết minh để được phê duyệt và triển khai trên thực tiễn./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng
sptwnt
Thầy Đỗ Văn Sỹ trình bày đăng ký đề tài trước Hội đồng
sptwnt
Thầy Nguyễn Văn Chí trình bày đăng ký đề tài trước Hội đồng
sptwnt
Thầy Võ Văn Quân trình bày đăng ký đề tài trước Hội đồng

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại