Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về sưu tầm, biên soạn tình huống sư phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

Ngày đăng: 27/02/2021 -11:03:04 AM

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Sưu tầm, biên soạn tình huống sư phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 1- 3 tuổi tại trường mầm non” do nhóm tác giả Khoa Giáo dục Mầm non nghiên cứu gồm Ths. Nguyễn Đức Thới (chủ nhiệm đề tài), Ths.Nguyễn Văn Danh (thành viên nghiên cứu). 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của đề tài đối với công tác đào tạo giáo viên mầm non của Nhà trường; những cố gắng của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc sưu tầm, biên soạn tình huống sư phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 1- 3 tuổi tại trường mầm non.  Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu. 
Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài
sptwnt
Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Đức Thới báo cáo kết quả nghiên cứu
sptwnt
Cô Lê Thị Hiền - UV phản biện đọc nhận xét
sptwnt
Cô Phạm Quỳnh Hương  - UV phản biện đọc nhận xét
sptwnt
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại