Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2024

Ngày đăng: 05/05/2023 -13:29:40 PM

Chiều ngày 04 tháng 5 năm 2023,  Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang tổ chức họp tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2024. Tham dự có Hội đồng tư vấn xét duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở năm 2024 và các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài.
Các nhiệm vụ KHCN đăng ký thực hiện năm 2024 bao gồm: 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài: ThS. Vũ Văn Hưởng (khoa Giáo dục Mầm non), Ths. Nguyễn Đức Thới, ThS. Thái Văn Tài, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hảo (khoa Đại cương), ThS. Phạm Quang Thuận (Trung tâm Thông tin - Thư viện), ThS. Võ Văn Quân (Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng); 01 hội thảo cấp Trường, 01 hội thảo cấp Khoa. 
sptwnt
Trên cơ sở thuyết minh của các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài, thành viên Hội đồng đã tư vấn, góp ý cụ thể cho từng nhiệm vụ KHCN. Căn cứ vào tính khoa học và thực tiễn cũng như hướng nghiên cứu, phương án chuyển giao ứng dụng sản phẩm của các đề tài trong Nhà trường, Hội đồng đã tư vấn và xét duyệt 06 đề tài; 01 hội thảo cấp Trường, 01 hội thảo cấp Khoa. 
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài hoàn thiện thuyết minh theo ý kiến tư vấn của Hội đồng; các đơn vị đăng ký hội thảo hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện theo quy định của Nhà trường./.

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại