Tin tức -Sự kiện

Họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2021

Ngày đăng: 15/05/2020 -21:17:31 PM

Trong hai ngày 24 tháng 4 và 14 tháng 5 năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2021.

sptwnt

Căn cứ vào ý nghĩa thực tiễn cũng như hướng nghiên cứu và dự kiến các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động đào tạo của Nhà trường; Hội đồng đã tư vấn và xét duyệt 4 đề tài cấp Trường của các tác giả Trần Công Huân (Khoa Giáo dục Mầm non), Chế Long Mỹ (Khoa Giáo dục Phổ thông), Phạm Quang Thuận (Trung tâm Thông tin – Thư viện), Nguyễn Hồng Tín (Phòng Quản lý ký túc xá) và 3 đề tài khoa học cấp đơn vị bao gồm Phạm Quỳnh Hương (Khoa Giáo dục Mầm non), Nguyễn Đức Thới (Khoa Giáo dục Mầm non), Lý Thụy Huyền Nhung (Trường Mầm non thực hành).
Qua các ý kiến góp ý, tư vấn của hội đồng, các chủ nhiệm đăng ký thực hiện đề tài sẽ sớm hoàn thiện thuyết minh để được phê duyệt và triển khai thực hiện./.

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại