Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 18/05/2023 -16:16:47 PM

Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2023,  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức họp tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2023 - 2024. Tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng tư vấn, xét duyệt tài liệu đăng ký biên soạn năm học 2023 - 2024 và các tác giả đăng ký biên soạn tài liệu.
Các tác giả đăng ký biên soạn tài liệu trong năm học 2023 - 2024 bao gồm: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (Khoa Giáo dục Mầm non) biên soạn tài liệu “Một số phương pháp quốc tế trong giáo dục mầm non”; ThS. Phạm Văn Liệu (Khoa Đại cương) biên soạn tài liệu “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1”; TS. Võ Thị Khánh Linh (Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng) biên soạn tài liệu “Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen Tiếng Anh”.
sptwnt
Hội đồng tư vấn đánh giá cao tính ứng dụng của cả 03 tài liệu học tập đăng ký biên soạn nêu trên trong công tác đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường. Các thành viên của Hội đồng đã tư vấn và đưa ra những góp ý chuyên môn sâu sắc cả về nội dung và hình thức của các Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu. 
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các tác giả hoàn thiện Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu theo góp ý của Hội đồng tư vấn để tiếp tục thực hiện việc biên soạn tài liệu theo Quy định của Nhà trường./.
 

Bùi Thị Hoài Phương

Tin cùng loại