Tin tức -Sự kiện

Tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

Ngày đăng: 30/06/2023 -08:20:47 AM

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức xét 03 sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 gồm: “Thiết kế mẫu biểu tính định mức lao động của giảng viên” do CN. Cao Văn Lợi, CN. Trần Thị Bé Tình làm đồng tác giả; sáng kiến “Số hóa học liệu điện tử phục vụ đào tạo tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang” do ThS. Trịnh Thị Minh Cứ, ThS. Phạm Quang Thuận làm đồng tác giả; sáng kiến “Xây dựng phần mềm tra cứu văn bằng” do ThS. Đặng Quang Lộc làm tác giả.
Tại buổi xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 2023, các tác giả đã trình bày tóm tắt sáng kiến, đưa ra những điểm mới của sáng kiến so với những giải pháp đã thực hiện trước đó trong công việc của mình, đơn vị mình được phân công phụ trách.
Các thành viên hội đồng xét sáng kiến ghi nhận những tìm tòi, đổi mới giải pháp của sáng kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, mang lại lợi ích cho Nhà trường. Hội đồng cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến cho các tác giả nhằm hoàn thiện sáng kiến
Trên cơ sở đánh giá tính mới, hiệu quả mang lại của các sáng kiến, các thành viên của Hội đồng đã nhất trí công nhận sáng kiến./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi xét, công nhận sáng kiến
sptwnt
CN. Cao Văn Lợi báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
sptwnt
ThS. Phạm Quang Thuận báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
sptwnt
ThS. Đặng Quang Lộc báo cáo sáng kiến trước Hội đồng
Ảnh: Bùi Thị Hoài Phương

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại