Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở về thiết kế phần mềm bốc thăm đề thi trực tuyến

Ngày đăng: 11/01/2022 -23:07:34 PM

Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở: “Thiết kế phần mềm bốc thăm đề thi trực tuyến” do ThS.Đặng Quang Lộc (Phòng Đào tạo) chủ trì.  
Trong bối cảnh kể từ đầu năm 2020 dịch Covid - 19 diễn ra phức tạp, ThS. Đặng Quang Lộc đã nỗ lực nghiên cứu thiết kế phần mềm bốc thăm đề thi trực tuyến. Phần mềm đã được tác giả thử nghiệm và bước đầu cho thấy đã mang lại hiệu quả trong công tác hỗ trợ tổ chức thi cho sinh viên. 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả ứng dụng của phần mềm đối với công tác đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, mở ra hướng trong đào tạo trực tuyến. Nhằm tăng tính thuyết phục về giá trị của sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng nghiệm thu góp ý tác giả điều chỉnh một số lỗi diễn đạt trong báo cáo kết quả sáng kiến và cập nhật một số tính năng phần mềm./. 
 Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm
sptwnt.edu.vn
Thầy Đặng Quang Lộc (Tác giả sáng kiến kinh nghiệm) báo cáo kết quả nghiên cứu
sptwnt.edu.vn
Thầy Phạm Quang Thuận (Ủy viên phản biện) nhận xét, góp ý
sptwnt.edu.vn
Thầy Thiều Châu Thanh (Ủy viên phản biện) nhận xét, góp ý
Ảnh: Phan Năm Thúy

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại