Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về hoạt động của Đội sinh viên tự quản ký túc xá Nhà trường

Ngày đăng: 16/10/2021 -14:49:09 PM

Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội sinh viên tự quản ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang” do nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Hồng Tín (Phòng Công tác sinh viên) - Chủ nhiệm đề tài, ThS.Trần Công Huân (Khoa Giáo dục Mầm non) - Thành viên nghiên cứu. 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của đề tài đối với công tác quản lý sinh viên Nhà trường; những nỗ lực của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội sinh viên tự quản ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Bên cạnh đó, Hội đồng đã ghi nhận quá trình làm việc nghiêm túc của nhóm tác giả trong việc thực hiện đề tài đảm bảo tiến độ. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu./.
Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu đề tài
sptwnt
Thầy Nguyễn Hồng Tín, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
sptwnt
Cô Nguyễn Tuyết Lan, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
sptwnt
Thầy Nguyễn Đức Thới, Ủy viên phản biện nhận xét, góp ý
sptwnt
Thầy Đỗ Văn Sỹ, Ủy viên phản biện nhận xét, góp ý

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại