Tin tức -Sự kiện

Tổ chức các tiết dạy Hội thi Giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp trường

Ngày đăng: 19/05/2017 -00:00:00 AM

Ngày 11 tháng 4, 09 và 11 tháng 5 năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương- Nha Trang tiếp tục tổ chức cho giảng viên thực hiện tiết dạy tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi và Thao giảng học kỳ II năm học 2016-2017, cụ thể:

1.Giảng viên Nông Công Nhất (khoa Đại cương) – tiết dạy “Thực hành kỹ thuật nhảy xa ném bóng vào cầu môn”, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất;

sptwnt

sptwnt

2. Giảng viên Hoàng Minh Hải (khoa Nghệ thuật) – tiết dạy “Tác phẩm âm nhạc quốc tế”, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm âm nhạc;

sptwnt

sptwnt

3. Giảng viên Nguyễn Thế Lâm (khoa Đại cương) – tiết dạy “Kỹ thuật chuyền bóng”- HP giáo dục thể chất, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non;

sptwnt

sptwnt

4. Giảng viên Nguyễn Văn Danh (khoa Giáo dục Mầm non) – tiết dạy “Khẩu phần - Thực đơn”, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non;

sptwnt

sptwnt

Quan điểm định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp và phát huy tính tích cực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên đã được các giảng viên nghiên cứu, tìm tòi cách thức hiện thực hóa trong các giai đoạn của quá trình tổ chức hoạt động dạy học: yêu cầu sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước khi lên lớp; tổ chức giảng dạy kết hợp các hình thức, phương pháp dạy học khác nhau như thuyết trình, nêu vấn đề, tổ chức thảo luận, bài tập- thực hành, khuyến khích sinh viên bày tỏ ý kiến, nhận xét....

Hội đồng giảng viên đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc, nỗ tìm tòi ý tưởng thiết kế kế hoạch dạy học; tác phong sư phạm, kỹ năng chuyên môn của các giảng viên tổ chức tiết dạy; Hội đồng cũng đã trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn liên quan, đề xuất những biện pháp khắc phục tồn tại trong các tiết dạy;

Thông qua các tiết dạy, giảng viên dạy cũng như người tham dự đều rút ra được những kinh nghiệm hữu ích cho hoạt động nghề nghiệp của bản thân./.

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại