Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học tiếng Anh

Ngày đăng: 11/08/2021 -23:01:01 PM

Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học học phần tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính quy tại trường Cao đẳng sư phạm Trung ương- Nha Trang” do nhóm tác giả: TS. Võ Thị Khánh Linh (Khoa Giáo dục Phổ thông) - Chủ nhiệm đề tài, ThS.Nguyễn Hoàng Mai Thy (Khoa Giáo dục Phổ thông) và ThS. Phạm Quang Thuận (Trung tâm Thông tin – Thư viện) - Thành viên nghiên cứu. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề tài nghiên cứu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang. Bên cạnh đó hội đồng cũng ghi nhận những cố gắng của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp một số vấn đề lý luận và thực tiễn; thiết kế học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học học phần tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính quy tại Trường. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả và sản phẩm nghiên cứu của đề tài. 
 Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài
sptwnt
 
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
sptwnt
 
TS.Võ Thị Khánh Linh (Chủ nhiệm đề tài) báo cáo kết quả nghiên cứu
sptwnt
ThS. Đoàn Thị Thu Hiền (Ủy viên) nhận xét, góp ý

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại