Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 của giảng viên Nguyễn Văn Hảo

Ngày đăng: 25/11/2019 -16:44:00 PM

Ngày 21/11/2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã tổ chức họp nhận xét, đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở “Thiết kế một số chương trình học phần nhạc cụ tự chọn, chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc” do thầy Nguyễn Văn Hảo, phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm. 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính ý nghĩa của đề tài cũng như những nỗ lực của tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho quá trình thiết kế các học phần nhạc cụ tự chọn phục vụ đào tạo sinh viên ngành sư phạm âm nhạc đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả và sản phẩm nghiên cứu. Trên cơ sở đánh giá tính mới, tính khoa học và giá trị áp dụng trong công tác đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng, các thành viên Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại khá./.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:
sptwnt
Tác giả Nguyễn Văn Hảo trình bày báo cáo  tóm tắt kết quả nghiên cứu
sptwnt
Tác giả Nguyễn Văn Hảo trả lời các câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu
 

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại