Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu các tài liệu học tập về rèn luyện kỹ năng tiếng Anh

Ngày đăng: 06/01/2022 -16:56:11 PM

Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu 02 tài liệu học tập:  “Bài tập rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ A2” của tác giả Vũ Thị Hương và tài liệu “Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh trình độ A2” của nhóm tác giả Đoàn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Mai Thy - Giảng viên Khoa Giáo dục Phổ thông biên soạn.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của các tài liệu học tập đối với công tác đào tạo của Nhà trường; ghi nhận những nỗ lực của các tác giả trong việc biên soạn tài liệu đảm bảo tiến độ, nội dung đáp ứng yêu cầu rèn luyện các kỹ năng nghe và đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2. 
Tuy nhiên, để các tài liệu được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị tác giả bổ sung, điều chỉnh một số bài tập và hình ảnh (đối với tài liệu của tác giả Vũ Thị Hương), điều chỉnh cấu trúc bài và tinh giản một số bài tập cho phù hợp (đối với tài liệu của nhóm tác giả Đoàn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Mai Thy)./.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại các Hội đồng nghiệm thu
sptwnt.edu.vn 
Cô Vũ Thị Hương, tác giả tài liệu “Bài tập rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ A2” báo cáo kết quả biên soạn trước Hội đồng
sptwnt.edu.vn 
Cô Nguyễn Hoàng Mai Thy, Ủy viên nhận xét đọc góp ý tài liệu của tác giả Vũ Thị Hương
sptwnt.edu.vn
 Cô Võ Thị Khánh Linh, Ủy viên nhận xét đọc góp ý tài liệu của tác giả Vũ Thị Hương
sptwnt.edu.vn
 Cô Nguyễn Hoàng Mai Thy, tác giả tài liệu “Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2” báo cáo kết quả biên soạn trước Hội đồng
 sptwnt.edu.vn
Cô Võ Thị Khánh Linh, Ủy viên nhận xét đọc góp ý tài liệu của nhóm tác giả Đoàn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Mai Thy
sptwnt.edu.vn 
Cô Vũ Thị Hương, Ủy viên nhận xét đọc góp ý tài liệu của nhóm tác giả Đoàn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Mai Thy
Ảnh: Phan Năm Thúy

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại