Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mã số B2021-CM2-01 do ThS. Nguyễn Viết Tuân làm chủ nhiệm

Ngày đăng: 04/10/2023 -20:31:45 PM

Sau thời gian hơn 2 năm nỗ lực nghiên cứu từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2023, đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập các học phần Tâm lý, Giáo dục trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng theo tiếp cận năng lực người học” mã số B2021-CM2-01 do ThS. Nguyễn Viết Tuân làm chủ nhiệm đã hoàn thành và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ theo số Quyết định 2521/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2023.
Chiều ngày 03/10/2023, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu đề tài này. Tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài có khách mời từ Trường Đại học Khánh Hòa, về phía Nhà trường có TS. Nguyễn Trung Triều - Hiệu trưởng, quản lý các đơn vị và giảng viên Nhà trường. 
Ban nghiên cứu đề tài gồm: ThS. Nguyễn Viết Tuân, ThS. Nguyễn Đức Thới, ThS. Vũ Văn Hưởng, ThS. Phí Thị Thu Huyền, CN. Dương Nguyễn Hà My đã báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ. Đề tài được đánh giá đã hoàn thành được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Đồng thời các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài, giá trị khoa học và thực tiễn cũng như những nỗ lực của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, xây dựng bộ sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đánh giá kết quả học tập các học phần Tâm lý, Giáo dục nói riêng, trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Nhà trường nói chung. Trên cơ sở đánh giá tính mới, tính khoa học và tính ứng dụng, các thành viên Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài./.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN mã số B2021-CM2-01
sptwnt
TS. Nguyễn Trung Triều - Đại diện cơ quan chủ quản phát biểu 
sptwnt
ThS. Nguyễn Viết Tuân -  Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài
sptwnt
TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ điều hành hoạt động của Hội đồng
sptwnt
TS. Vũ Duy Chinh - Uỷ viên phản biện 1 đọc nhận xét
sptwnt
ThS. Ngô Thế Lâm - Uỷ viên phản biện 2 đọc nhận xét
sptwnt
     TS. Nguyễn Trung Triều - Đại diện cơ quan chủ quản tặng hoa Ban nghiên cứu
sptwnt
Thành viên Hội đồng và Ban nghiên cứu chụp hình lưu niệm

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại