Tin tức -Sự kiện

Chuyên đề: “Tập huấn rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo”

Ngày đăng: 26/02/2019 -11:39:46 AM

Nhằm hỗ trợ cán bộ giảng viên thực hiện công tác rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng CTĐT, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã mời PGS.TS Đinh Thành Việt (Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng) trao đổi chuyên đề “Tập huấn rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo”.

Trong thời gian 02 ngày (ngày 23/02 và 24/02/2019), hơn 70 cán bộ giảng viên Trường không chỉ nghe báo cáo viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT, quy trình cải tiến chất lượng đào tạo, điều chỉnh, tuyên bố chuẩn đầu ra CTĐT, chương trình học phần theo năng lực, các vấn đề lý luận liên quan đến kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết quả học tập (KQHT)của người học, mà còn cùng nhau thảo luận, thực hành điều chỉnh chuẩn đầu ra CTĐT, chương trình HP, xây dựng ma trận mối quan hệ  chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra CTĐT, ma trận mối quan hệ chuẩn đầu ra học phần và phương pháp giảng dạy, KTĐG, thực hành biên soạn câu hỏi, tiêu chí đánh giá KQHT của người học,..Những tri thức cán bộ giảng viên thu nhận được từ  Chuyên đề thật sự hữu ích và thiết thực đối với hoạt động đào tạo của Nhà trường./.

Dưới đây là một số hình ảnh của Chuyên đề:
PGS.TS Đinh Thành Việt tập huấn Chuyên đề
CBGV thực hành xây dựng câu hỏi đánh giá KQHT của người học
CB-GV thảo luận theo nhóm
Báo cáo viên và tập thể CB-GV Nhà trường chụp hình lưu niệm
Ảnh: Lê Hào

 

Bùi Thị Hoài Phương

Tin cùng loại