Tin tức -Sự kiện

Hội thảo “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và giải pháp thực hiện”

Ngày đăng: 26/09/2017 -16:56:38 PM

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhận thức được vai trò của chuẩn đầu ra trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã đẩy mạnh các hoạt động rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường và Khai giảng năm học 2017 - 2018, sáng ngày 25 tháng 9 năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và giải pháp thực hiện”. 
Tham dự hội thảo có đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo các Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường CĐSP Trung ương TP Hồ Chí Minh, Trường CĐSP Bắc Ninh; Các chuyên gia giáo dục và cán bộ quản lý ngành giáo dục mầm non các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non thành phố Đông Hà, thành phố Nha Trang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; Hiệu trưởng, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh cùng tập thể cán bộ, giảng viên Trường CĐSP Trung ương Nha Trang.   
Với 37 bài viết đề cập đến các vấn đề lý luận và thực trạng xây dựng, tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng, các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề cơ bản về mặt quan điểm, kỹ thuật và yêu cầu xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học, tăng cường mối quan hệ giữa các trường sư phạm với cơ sở giáo dục mầm non/nhà tuyển dụng ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm duy trì kênh thông tin giữa đào tạo và thị trường lao động hiện nay. Các tham luận và ý kiến thảo luận cũng đã xác định rõ những vấn đề cần triển khai trước mắt và lâu dài nhằm tạo ra sự đồng bộ trong xây dựng chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, biện pháp xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực người học, vai trò của nhà tuyển dụng trong việc xây dựng chuẩn đầu ra…
Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các cán bộ nguyên là lãnh đạo Trường CĐSP Trung ương Nha Trang về giữ vững qui mô đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường tính kết nối giữa các bên liên quan của quá trình giáo dục đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng. 
Kết quả của Hội thảo sẽ là những thông tin hữu ích giúp Trường CĐSP Trung ương Nha Trang nói riêng, các trường CĐSP Trung ương nói chung có những quyết sách đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.  
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THẢO
ThS.Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, thành viên Đoàn Chủ tịch - điều khiển Hội thảo 
sptwnt
PGS.TS. Lê Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Đoàn Chủ tịch - phát biểu định hướng Hội thảo
sptwnt
TS. Đặng Lộc Thọ - Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương, thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày tham luận “Xây dựng chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng chuẩn đầu ra” 
sptwnt
ThS.Nguyễn Tuyết Lan – Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày Tổng quan các bài tham luận Hội thảo 
sptwnt
NGUT.ThS. Trần Thị Tài – Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang – chia sẻ kinh nghiệm quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn
sptwnt
ThS.Trần Phương Dung – Cố vấn đại diện Công ty Shopro – Japan Việt Nam – chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giáo viên mầm non của Nhật Bản
sptwnt
ThS.Phạm Thị Châu Anh – Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT Thành phố Nha Trang – phát biểu ý kiến từ góc độ của nhà tuyển dụng 
 

Nguyễn Hoàng Hà

Tin cùng loại