Tin tức -Sự kiện

Thẩm định tài liệu học tập “Quản lý giáo dục mầm non” do ThS. Nguyễn Viết Tuân biên soạn

Ngày đăng: 26/03/2023 -10:32:44 AM

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Quản lý giáo dục mầm non” do ThS. Nguyễn Viết Tuân – Khoa Giáo dục Mầm non - biên soạn. 
Tài liệu “Quản lý giáo dục mầm non” được biên soạn trên cơ sở đề cương chi tiết học phần “Quản lý giáo dục mầm non” của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang với mục đích cập nhật những đổi mới trong giáo dục mầm non, quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước áp dụng cho ngành Giáo dục Mầm non, quản lý các loại hình trường lớp, quản lý giáo viên mầm non. Tài liệu này hỗ trợ việc học tập học phần “Quản lý giáo dục mầm non” của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường. 
Hội đồng thẩm định đánh giá cao tính ứng dụng của tài liệu học tập “Quản lý giáo dục mầm non” trong hoạt động đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường. Tài liệu biên soạn đã bám sát mục tiêu chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, hệ thống được các nội dung cốt lõi trong công tác quản lý giáo dục mầm non: những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý giáo dục mầm non, quản lý cơ sở giáo dục mầm non, công tác tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục. 
Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá tài liệu “Quản lý giáo dục mầm non” do ThS Nguyễn Viết Tuân biên soạn ở mức đạt nhưng cần chỉnh sửa một vài nội dung để tài liệu hoàn thiện hơn. Tác giả biên soạn tài liệu cần hoàn thiện văn bản theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và chuyển sản phẩm về phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế  theo thời gian quy định./.
Một số hình ảnh của buổi thẩm định tài liệu học tập
sptwnt
Toàn cảnh buổi họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Quản lý giáo dục mầm non”
sptwnt
ThS. Nguyễn Viết Tuân - Tác giả biên soạn tài liệu - báo cáo kết quả 
trước Hội đồng thẩm định
sptwnt
ThS. Lê Thị Hiền - Ủy viên phản biện 1 – nhận xét, góp ý cho sản phẩm tài liệu
sptwnt
ThS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên phản biện 2 – nhận xét, góp ý cho sản phẩm tài liệu

Bùi Thị Hoài Phương

Tin cùng loại