Tin tức -Sự kiện

Tin ảnh chuyên đề “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo”

Ngày đăng: 11/01/2018 -21:24:44 PM

Nhằm hỗ trợ giảng viên thực hiện có hiệu quả hoạt động đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo, cũng như yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, Trường CĐSPTƯNT đã mời Ths Lê Thị Thu Liễu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn chuyên đề “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo”.
Trong thời gian 3 ngày (từ 9 đến 11 tháng 1 năm 2018), hơn 60 cán bộ giảng viên Trường đã được Báo cáo viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên bậc cao đẳng, đại học; thực hành, thảo luận xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành/chương trình học phần; thiết kế kế hoạch kiểm tra, đánh giá học phần, rubrics,..Những tri thức giảng viên thu nhận được từ  chuyên đề thật sự hữu ích đối với hoạt động dạy học của Giảng viên nói riêng, công tác đào tạo của Nhà trường nói chung trong bối cảnh phát triển hiện nay./.
Dưới đây là một số hình ảnh về chuyên đề
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
 

Nguyễn Tuyết Lan

Tin cùng loại