Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”

Ngày đăng: 18/11/2022 -10:34:07 AM

Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang” do ThS. Thái Văn Tài (Khoa Đại cương) - Chủ nhiệm đề tài; ThS. Lê Văn Dũng (Khoa Đai cương) - Thành viên nghiên cứu.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của đề tài đối với hoạt động Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ của Nhà trường; những nỗ lực của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu.
Về cơ bản đề tài đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. Trên cơ sở đánh giá tính thực tiễn của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài
sptwnt.edu.vn
Tác giả Thái Văn Tài báo cáo kết quả đề tài trước Hội đồng
sptwnt.edu.vn
Cô Phạm Quỳnh Hương - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
Thầy Nguyễn Hồng Tín - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt.edu.vn
Hội đồng nghiệm thu đề tài và  tác giả chụp hình lưu niệm

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại