Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Thực trạng can thiệp giáo dục hành vi tăng động giảm chú ý cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ”

Ngày đăng: 16/11/2022 -08:22:53 AM

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Thực trạng can thiệp giáo dục hành vi tăng động giảm chú ý cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ” do Th.S Nguyễn Văn Chí làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những cố gắng của tác giả trong việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn, chọn lựa được các thang đo phù hợp làm cơ sở khoa học cho đánh giá thực trạng can thiệp giáo dục hành vi tăng động giảm chú ý cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại các trung tâm tư vấn và hỗ trợ giáo dục đặc biệt. Về cơ bản đề tài đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu. 
Trên cơ sở đánh giá tính thực tiễn của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài
sptwnt.edu.vn
Tác giả Nguyễn Văn Chí báo cáo kết quả đề tài trước Hội đồng
sptwnt.edu.vn
Thầy Vũ Duy Chinh - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt.edu.vn
Cô Vũ Thị Thúy - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại