Tin tức -Sự kiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương – Nha Trang

Ngày đăng: 09/07/2021 -21:01:52 PM

Chiều này 06 tháng 7 năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương – Nha Trang” do tác giả Phạm Quang Thuận thuộc đơn vị Trung tâm thông tin và thư viện triển khai thực hiện. 
Tại buổi họp, hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của tác giả trong triển khai thực hiện đề tài cũng như tính thiết thực và giá trị hữu dụng của của đề tài đối với công tác quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của nhà trường. Các thành viên hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực về những nội dung cần được chỉnh sửa trên cơ sở bám sát tên đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phương pháp nghiên cứu và phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm. Nhằm giúp tác giả tường minh về các nội dung cần rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của đề tài và đưa vào sử dụng hiệu quả trong thực tiễn./.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp hội đồng nghiệm thu. 
sptwnt.edu.vn
Cô Nguyễn Tuyết Lan – Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp.
sptwnt.edu.vn
Thầy Phạm Quang Thuận báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng
sptwnt.edu.vn
Thầy Đặng Quang Lộc – Uỷ viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt.edu.vn
Thầy Thiều Châu Thanh - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin cùng loại