Tin tức -Sự kiện

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực người học các học phần tâm lý, giáo dục học”

Ngày đăng: 28/05/2023 -07:41:30 AM

Sau hơn hai năm triển khai theo kế hoạch được phê duyệt, đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Bộ “Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập các học phần Tâm lý, Giáo dục trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng theo tiếp cận năng lực người học” (Mã số: B2021-CM2-01) do ThS. Nguyễn Viết Tuân làm chủ nhiệm cùng các thành viên nghiên cứu: ThS. Nguyễn Đức Thới, ThS. Phí Thị Thu Huyền, ThS. Vũ Văn Hưởng đến nay về cơ bản đã thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Với mục đích báo cáo kết quả nghiên cứu nội dung trọng tâm của đề tài KHCN cấp Bộ, đồng thời xin ý kiến đóng góp của giảng viên chuyên môn về nội dung trọng tâm nghiên cứu, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang - cơ quan chủ trì đề tài cùng Ban nghiên cứu đề tài tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực người học các học phần tâm lý, giáo dục học”. 
Tham dự Hội thảo có ThS. Đinh Hiền Minh - Phó Hiệu trưởng; Trưởng, phó các đơn vị trong Nhà trường cùng tập thể các giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non và các thành viên trong Ban nghiên cứu đề tài cấp Bộ.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 04 báo cáo tham luận về việc đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực người học các học phần tâm lý, giáo dục học chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng do các thành viên trong Ban nghiên cứu đề tài cấp Bộ trình bày, cụ thể là: Báo cáo khái quát nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Viết Tuân trình bày; Báo cáo đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực người học học phần Tâm lý học xã hội do ThS. Nguyễn Đức Thới trình bày; Báo cáo thiết kế, sử dụng Rubric trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập các học phần Tâm lý - giáo dục học do ThS. Vũ Văn Hưởng trình bày; Báo cáo vai trò của việc xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập các học phần Tâm lý - giáo dục học do ThS. Phí Thị Thu Huyền trình bày.
Tiếp nối phần trình bày báo cáo là phần thảo luận, các giảng viên tham dự Hội thảo và Ban nghiên cứu đề tài đã cùng trao đổi, chia sẻ để làm sáng tỏ hơn vai trò, giá trị của việc đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực người học các học phần tâm lý, giáo dục học.
Những thông tin được chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề sẽ góp phần hữu ích cho các giảng viên trong quá trình tổ chức hoạt động dạy - học các học phần tâm lý - giáo dục học nói riêng, các học phần trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang nói chung, đồng thời giúp các thành viên của Ban nghiên cứu đề tài tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề tài cấp Bộ được giao./.
Một số hình ảnh của Hội thảo
sptwnt
ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường điều hành Hội thảo
sptwnt
ThS. Nguyễn Viết Tuân, chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội thảo
sptwnt
ThS. Nguyễn Đức Thới, thành viên ban nghiên cứu báo cáo tại Hội thảo
sptwnt
Ban nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ (Mã số B2021-CM2-01)
sptwnt
Ban nghiên cứu đề tài cấp Bộ cùng các CB-GV tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

 

Bùi Thị Hoài Phương

Tin cùng loại