Tin tức -Sự kiện

Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Tài liệu học tập “Âm nhạc cơ bản” do ThS. Lê Thị Thu Thủy biên soạn

Ngày đăng: 28/06/2022 -07:15:15 AM

Vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập “Âm nhạc cơ bản” do tác giả Lê Thị Thu Thủy – Phòng Công tác sinh viên - biên soạn. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính ứng dụng của tài liệu học tập trong hoạt động đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường, cũng như ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của tác giả trong việc biên soạn tài liệu theo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu và yêu cầu giáo dục - đào tạo của Nhà trường. 
Tuy nhiên, nhằm giúp cho sản phẩm tài liệu được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu cũng đã phân tích, nhận xét, có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở cho tác giả nhằm giúp tài liệu thêm tường minh và hoàn thiện hơn./.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu Tài liệu học tập
sptwnt.edu.vn
Toàn cảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập “Âm nhạc cơ bản”
sptwnt.edu.vn
Cô Lê Thị Thu Thủy - Tác giả biên soạn tài liệu - báo cáo kết quả trước Hội đồng nghiệm thu
sptwnt.edu.vn
Thầy Nguyễn Văn Hảo - Ủy viên nhận xét 1 – nhận xét, góp ý cho sản phẩm tài liệu
sptwnt.edu.vn
Cô Lê Thị Minh Xuân - Ủy viên nhận xét 2 – nhận xét, góp ý cho sản phẩm tài liệu

Bùi Thị Hoài Phương

Tin cùng loại