Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, CTĐT giáo viên mầm non trình độ cao đẳng Trường CĐSPTW - Nha Trang

Ngày đăng: 17/02/2023 -16:56:12 PM

Chiều ngày 16 tháng 02 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) trình độ cao đẳng, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang” do TS. Võ Thị Khánh Linh (Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng) - Chủ nhiệm đề tài; ThS. Đoàn Thị Thùy Linh (Khoa Đại cương)- Thành viên nghiên cứu.
Sau khi nghe TS. Võ Thị Khánh Linh đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu, Hội đồng Nghiệm thu đề tài đã làm rõ những mặt mạnh, đề cập một số điểm còn hạn chế của đề tài, đồng thời mở ra hướng phát triển của đề tài trong thời gian tới.
Sản phẩm của đề tài “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) trình độ cao đẳng, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang” không chỉ có ý nghĩa đối với việc dạy học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên ngành GDMN trong chương trình chính khóa mà còn có ý nghĩa đối với việc dạy các học phần tiếng Anh tăng cường, đồng thời góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường.
Hội đồng Nghiệm thu đánh giá đề tài có tính thiết thực, sản phẩm của đề tài là nguồn học liệu cần thiết cho giảng viên và sinh viên của Trường tham khảo khi dạy-học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Đề tài đã được các thành viên của Hội đồng nhất trí nghiệm thu./.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài
sptwnt
Tác giả Võ Thị Khánh Linh báo cáo kết quả đề tài trước Hội đồng
sptwnt
Cô Lê Thị Hoài Thanh - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt
Cô Vũ Thị Hương - Ủy viên phản biện nhận xét, đánh giá
sptwnt
Cô Đoàn Thị Thu Hiền - Ủy viên thư ký nhận xét, đánh giá
sptwnt
Cô Đinh Hiền Minh - Chủ tịch Hội đồng kết luận

Phan Năm Thúy

Tin cùng loại