Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019 -17:05:01 PM

Ngày 24/12/2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp hội đồng nhận xét, đánh giá 02 đề tài khoa học cấp cơ sở:  “Một số biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động học tập học phần Tâm lý học đại cương (TLHĐC) trong đào tạo theo hình thức tín chỉ của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non khóa 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang” của nhóm tác giả Phí Thị Thu Huyền và Vũ Thị Thúy – Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non và đề tài “Sử dụng Portfolio để rèn luyện kỹ năng viết cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trong học phần Viết 3” của tác giả Vũ Thị Hương - Giảng viên khoa Giáo dục Phổ thông làm chủ nhiệm.
Các tác giả đã chọn những vấn đề nghiên cứu sát với định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đào tạo. Thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các giảng viên trong việc tổng hợp những vấn đề lý luận, thực tiễn để xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực thích ứng đối với hoạt động học tập TLHĐC của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non; Cách thức sử dụng Portfolio trong việc rèn luyện, cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường. Kết quả thử nghiệm tuy mới trong một phạm vi nhất định song phần nào đã cho thấy tính hiệu quả của các đề xuất.
Hy vọng rằng với sự tiếp tục hướng nghiên cứu trong thời gian tới, các tác giả sẽ có thêm những đóng góp hữu ích giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường./.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài
sptwnt
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài của nhóm tác giả Phí Thị Thu Huyền và Vũ Thị Thúy
sptwnt
ThS. Phí Thị Thu Huyền - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo
sptwnt
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài của tác giả Vũ Thị Hương
sptwnt
ThS. Vũ Thị Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo
Hình ảnh: Nguyễn Văn Hảo, Phạm Quang Thuận

Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại